Pagerbė mirusį profesorių – Stasį Vaitekūną

Tylos akimirka, degančios žvakės, nuotrauka, perjuosta juodu kaspinu, pianino muzikos garsai ir gražūs žodžiai. Taip penktadienį Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto bendruomenė pagerbė mirusį profesorių habil. dr. Stasį Vaitekūną.

„Gyvenimas kartais iškrečia tokius netikėtumus, kad priverčia pasimesti. Kaip R. Požerskis yra pasakęs: gyviesiems reikia gyventi, reikia tęsti darbus, kuriuos pradėjo tie, kurie išeina. Esu dėkingas visai Lietuvos medijai, kuri pranešė apie mūsų universiteto, ypač fakulteto, netektį – apie profesoriaus Stasio Vaitekūno mirtį. Ji buvo netikėta. Taip staigiai žmogus išeina ir nespėji patikėti, kad taip atsitiko, kad taip jau įvyko. Profesorius buvo mokslo žmogus, literatas, muzikos mylėtojas ir draugijos siela. Jis visada sugebėjo žiūrėti į gyvenimą pozityviai. Jis iš tiesų buvo mūsų rektorius, bėdai esant – tėvas, norint pasidalinti, jis buvo brolis ir svarbiausia – jis buvo draugas. Tad netektis yra skaudi, kaip mes beįvardintume.“ – kalbėjo KU SMF dekanas prof. dr. Antanas Bučinskas.

Žinodamas, kad profesorius labai mėgo muziką, kolega doc. dr. Eduardas Spiriajevas jo garbei pianinu sugrojo nuostabų muzikos kūrinį.

foto-2

Žinodami, jog profesorius mėgo muziką, kolega doc. dr. E. Spiriajevas jo garbei skambino pianinu. Nuotr. R. Skirpstaitės

„Profesorius buvo labai šviesus žmogus. Jis buvo mokslininkas, skatinęs rasti savo sritį, rašyti, tirti. Jis visada išklausydavo visas nuomones, užsirašydavo mintis, o po to išdėstydavo argumentus, tarsi sudėdamas visus reikiamus taškus ant i. Jis tikėjo Klaipėdos universiteto studentais. Profesorius sakė, kad universitetas yra svarbioje geopolitinėje ir geografinėje padėtyje, kad tai yra visos Lietuvos ekonominio ir kultūrinio ugdymo švyturys. Profesorius neįsivaizdavo civilizacijos, universitetų ir ugdymo be kultūros. Todėl skatino kultūros puoselėjimą. Daugelis susikūrusios geografijos katedros dėstytojų atėjo čia dirbti profesoriaus pakviesti.“ – kalbėjo prodekanė doc. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė. Anot, jos profesorius visada tikėjo, kad pasaulis nuolat keičiasi ir visada keičiasi tik į gerą.

„S.Vaitekūnas buvo tikras topofilas, t. y. savo gimtosios vietos mylėtojas. Mes su juo dažnai pašnekėdavome tarmiškai ir šitų mūsų pokalbių aš labai pasiilgsiu. Iš tikrųjų jis be galo gerbė ir mylėjo savo vietą, savo kraštą.“ – atsiminimais dalinosi prof. dr. Angelija Bučienė.

foto-3

Kolegos dalijosi prisiminimais apie profesorių. Nuotr. R. Skirpstaitės

„Profesorius buvo asmenybė, apie kurią iš tiesų kūrėsi legendos. Viena iš legendų: kaip Vaitekūnas kelią sužino, būdamas vienas žymiausių Lietuvos geografų. Pasiklausia ir viskas labai aišku.“ – smagias istorijas apie draugą pasakojo dekanas. A.Bučinskas taip pat pacitavo Justiną Marcinkevičių: „Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm.“ Šiais žodžiais profesorius priminė visiems mūsų laikinumą ir paragino kiekvieną pasakyti šalia esantiems žmonėms bent po vieną gerą žodį.

foto-1

Nuotr. R. Skirpstaitės.

Kiti S.Vaitekūno kolegos, draugai, studentai taip pat pasakojo savo pažintis ir gražias akimirkas praleistas su S.Vaitekūnu miške grybaujant, universitete kartu dirbant, svečiuose linksmai besišnekučiuojant ir visur kitur. Šis žmogus išties paliko neišdildomus atsiminimus daugelio žmonių gyvenime.

Velionis profesorius šiuo metu pašarvotas Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios koplyčioje (Smiltelės g. 27, Klaipėda). Atsisveikinti su juo dar bus galima gruodžio 10 d. – nuo 8.00 iki 11.00 val.

Urna iš koplyčios išnešama gruodžio 11 d. 11.00 val. Laidotuvės vyks Skaisgirio kapinėse, Joniškio rajone.

Parengė Rita Skirpstaitė

Iš biblioterapijos konferencijos sugrįžus

doc. dr. Jūratės Sučylaitės rankose - pristatoma Jūrininkų ligoninės direktoriaus Jono Sąlygos knyga "Jūra nepozuoja", apie kūrybą pasakoja pats autorius

doc. dr. Jūratės Sučylaitės rankose – pristatoma Jūrininkų ligoninės direktoriaus Jono Sąlygos poezijos ir fotografijų knyga “Jūra nepozuoja“, apie kūrybą pasakoja pats autorius

Prisiminus domėjimosi biblioterpija pradžią, niekaip nebūčiau galėjus įsivaizduoti, kad ateis toks laikas, kai akademinėje aplinkoje vyks šiai temai skirta tarptautinė konferencija. Tokia konferencija (praktinis seminaras)  „Psichosocialinė reabilitacija: biblioterapijos ir terapinio rašymo poveikio tyrimai“ 2016 metų lapkričio 23-25 dieną vyko Klaipėdos universitete. Kalbinta konferencijos organizatorė ir siela – KU Reabilitacijos katedros docentė dr. Jūratė Sučylaitė džiaugėsi, kad pavyko suburti šia tema aktyviai besidominčius Lietuvos praktikus ir svečius iš dviejų Suomijos universitetų bei Jungtinės karalystės. [Read more…]

SUPERVIZIJA PROFESINIO STRESO PREVENCIJOJE

Klaipėdos Universitete lapkričio 16-osios popietę, projekto „Iškeisk pamoką į paskaitą“ metu, visi norintieji buvo kviečiami pasiklausyti doc. dr. Indrės Dirgėlienės paskaitos „Streso rizika profesinėje veikloje. Kokie yra įveikos būdai?“. Pasak docentės, tai opi tema, apie kurią privaloma kalbėti, mat dabartiniame, moderniame darbo pasaulyje stresas tapo didžiausiu pavojumi sveikatai.

Specialistės teigimu, labiausiai streso pažeidžiamos yra tos profesijos, kurių darbo metu yra susiduriama su kritinėmis situacijomis, pavyzdžiui, socialiniai, slaugos bei medicinos darbuotojai, mokytojai, policininkai. Šis veiksnys gali pasireikšti baime, nerimu, nepasitikėjimu bei menkavertiškumo jausmu, kurie laikui bėgant gali peraugti į rimtas psichologines problemas.

Susitikimo metu buvo papasakota apie naują paslaugą mūsų šalyje – superviziją. Tai, anot dėstytojos, yra konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Dažniausiai supervizija reikalinga susidūrus su sudėtingomis stresinėmis situacijomis darbe, kurios pačios savaime neišsisprendžia. Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies ir įvardinti problemas, o dalyvaujantieji procese mokosi patys jas spręsti.

supervizija

Paskaitos metu savo prezentaciją apie stresą bei jo sprendimo būdus pristatė ir socialinio darbo pirmo kurso studentė Vitalija. Jos teigimu, svarbiausia darbe yra laiko organizavimas, pasitikėjimas savimi, bendradarbiavimas bei laiku rasta pagalba. Savo patirtimi bei išgyvenimais dalinosi susirinkę moksleiviai ir studentai. Jų teigimu, mokymosi įstaigose stresas išgyvenamas prieš egzaminus ar atsiskaitymus.

paskaita

Parengė: Elvyra Sakalauskaitė

Socialinių mokslų fakultete paminėta Tarptautinė tolerancijos diena

1995 metais UNESCO paskelbė lapkričio 16-ąją Tarptautine tolerancijos diena. Tolerancija (lot. tolerantia – kantrybė, ištvermė) tai pagarba kito žmogaus orumui, gebėjimas suprasti kito skirtumus bei juos gerbti. Šią dieną įvairiose valstybėse organizuojami renginiai, skirti ugdyti toleranciją, pakantumą, kantrybę. Prie tolerancijos bei pagarbos kitam ugdymo prisidėjo ir Klaipėdos unversiteto Socialinių mokslų fakulteto Medijų ir komunikacijos magistrantūros studijų programos pirmakursiai bei kiti studentai, studijuojantys Tarpkultūrinę komunikaciją ir medijas (dėst.lekt.dr.J.Pupelienė).

dsc_0235

Netradicinė paskaita Socialinių mokslų fakultete. Nuotr. Jurgita Raišytė

Lapkričio 7 d. buvo suorganizuota paskaita – susitikimas su užsienio šalių studentais, studijuojančiais Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete. Į susitikimą atvyko studentai – indas Pramod Akshay ir nigerietis Nnamoi Okpara David. Netradicinės paskaitos metu studentai apsikeitė gerąją tarpkultūrine patirtimi. Aptarė Lietuvos, Indijos ir Nigerijos kultūrų panašumus ir skirtumus tradicijų, švietimo sistemos, darbo rinkos, socialinio gyvenimo srityse. Diskusijos metu buvo gvildenamos opios su skirtingų tautybių žmonių komunikacija susijusios temos, tokios kaip prisitaikymo prie naujos kultūrinės aplinkos sunkumai, visuomenėje įsigalėję stereotipai, tautinių mažumų diskriminacijos apraiškos.

dsc_0240

Paskaitos metu aptarti kultūriniai skirtumai, diskriminacijos aprašikos. Nuotr. Jurgita Rašytė

„Kartu su studentais iš užsienio priėjome prie bendros išvados, jog kiekvienas žmogus turi teisę gyventi pagal savo pažiūras ir įsitikinimus. Svarbu, kad tai nekurstytų diskriminacijos ir smurto visuomenėje. Kiekvienas turime paklausti savęs ar sugebame būti tolerantiški kitokiam žmogui?“

Sveikiname visą Klaipėdos universiteto akademinę bendruomenę su Tarptautinė tolerancijos diena ir linkime išlikti tolerantiškiems ne tik šiandien, bet ištisus metus.

Medijų ir komunikacijos magistrantūros pirmakursiai

 

 

Ką veikia KU Socialinių mokslų fakulteto absolventai?

KU Medijų laboratorijos filmukas, skirtas pristatyti KU SMF absolventų karjeros galimybes, buvo parodytas renginio „Karjeros dienos 2016“ metu. Pamatyti šį filmuką turi galimybę ir SOCIUMO skaitytojai.